Ngoài các thiết bị mà website cung cấp, chúng tôi còn linh động, cung cấp thêm các thiết bị khác....

 

 
Sáo bầu
 
 
 
Sáo trúc
 
 
Đàn tranh
 
Còn rất nhiều các nhạc cụ ĐỘC nữa ...